વિદ્યાર્થિનીને મળ્યા 200માંથી 212 ગુણ, ગુજરાતની શાળાની માર્કશીટ વાયરલ

વિદ્યાર્થિનીને મળ્યા 200માંથી 212 ગુણ, ગુજરાતની શાળાની માર્કશીટ વાયરલ
વિદ્યાર્થિનીને મળ્યા 200માંથી 212 ગુણ, ગુજરાતની શાળાની માર્કશીટ વાયરલ

દાહોદ જિલ્લાની એક શાળામાં ચોથા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીની માર્કશીટ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે. આ માર્કશીટમાં વિદ્યાર્થિનીએ ગણિતમાં 200માંથી 212 અને ગુજરાતીમાં 211 ગુણ મેળવ્યા, જે એક નવાઈની વાત છે. વિદ્યાર્થિનીની માર્કશીટના નંબર જોઈને તેમના માતા-પિતાને ચોંકી ગયા હતા. 

માર્કશીટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ

મળતી માહિતી અનુસાર, દાહોદ જિલ્લાની એક પ્રાથમિક શાળામાં ચોથા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિની માર્કશીટમાં નંબર જોઈને બધા ચોંકી ગયા. આ વિદ્યાર્થિનીને ગુજરાતી વિષયમાં 200માંથી 211 ગુણ મળ્યા હતા. તો ગણિતમાં 200માંથી 212 ગુણ આપવામાં આવ્યા હતા. આ માર્કશીટ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે અને માર્કશીટ પર મિમ્સ પણ બનવા લાગ્યા છે. જો કે, બાદમાં આ મામલો શાળાના ધ્યાને આવતાં ભૂલ સુધારવામાં આવી હતી.

શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓએ તપાસ હાથ ધરી

શાળાએ આ ભૂલ સુધવારીને વિદ્યાર્થિનીને ગુજરાતીમાં 200માંથી 191, જ્યારે ગણિતમાં 190 ગુણ આપ્યા હતા. બાકીના વિષયોના ગુણમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. બીજી તરફ જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓએ આ મામલે તપાસ હાથ ધરી છે.