રાજકોટ શહેરમાં બે ઇંચ વરસાદ

રાજકોટ શહેરમાં બે ઇંચ વરસાદ
રાજકોટ શહેરમાં બે ઇંચ વરસાદ
રાજકોટ શહેરમાં ગઈકાલે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યા બાદ શહેરમાં રાત્રીના 8 વાગ્યાથી ધોધમાર વરસાદ વરસવાનો શરૂ થયો હતો અને 10 વાગ્યા સુધી 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ 1 જુલાઈ સુધી ગાજવીજ સાથે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી આપવામાં આવી છે.adult sex toys
lovense sex toy
air jordan balck
nfl tshirt
nfl san francisco 49ers
custom football jersey

men’s nike air max 90
wig stores
dallas cowboys jersey
nike air max 95
adidas outlet
custom basketball jersey
custom baseball uniforms
custom football uniforms
custom hockey jerseys
male sex toys
custom football jerseys
cheap nfl jerseys