ગુજરાતમાં દર મહિને પાસપોર્ટ માટે સરેરાશ 70 હજાર અરજીઓ…!

ગુજરાતમાં દર મહિને પાસપોર્ટ માટે સરેરાશ 70 હજાર અરજીઓ…!
ગુજરાતમાં દર મહિને પાસપોર્ટ માટે સરેરાશ 70 હજાર અરજીઓ…!
રાજ્યમાં 21 મહિનામાં (1 જૂન 2021થી 28 ફેબ્રુઆરી 2023) સુધી 12.19 લાખ પાસપોર્ટ ઇશ્યૂ કરવામાં આ‌વ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન અંદાજે મહિને 58 હજાર પાસપોર્ટ ઇસ્યૂ કરાયા છે. રાજ્યમાં અમદાવાદ પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ કચેરી હેઠળ 4 પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર અને 19 પોસ્ટઓફિસ પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર છે જ્યારે સુરત પ્રાદેશિક કચેરી હેઠળ એક પાસપોર્ટ કેન્દ્ર અને ચાર પોસ્ટઓફિસ પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર છે.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

અમદાવાદ પ્રાદેશિક કચેરીમાં દર મહિને અંદાજે 54 હજારથી વધારે અને સુરત કચેરીમાં મહિને સરેરાશ 17 હજારથી વધારે પાસપોર્ટ માટેની અરજીઓ આવે છે એટલે કે ગુજરાતમાંથી દર મહિને સરેરાશ 70 અરજીઓ થાય છે. અમદાવાદ પ્રાદેશિક કચેરી હેઠળ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સોરાષ્ટ્ર, કચ્છને આવરી લેવામાં આવે છે જ્યારે સુરત કચેરીમાં દક્ષિણ ગુજરાત આવે છે. લોકસભામાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read National News : Click Here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here