જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 29 જાન્યુઆરી 2023 ને રવિવારના યોજાશે.

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 29 જાન્યુઆરી 2023 ને રવિવારના યોજાશે.
જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 29 જાન્યુઆરી 2023 ને રવિવારના યોજાશે.
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાની તારીખોમાં ફેરફાર કરાયો છે. સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા 8 જાન્યુઆરીના રોજ યોજાનાર હતી. પરંતુ તે જ દિવસે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા હોઇ પંચાયત વિભાગે પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર કર્યો છે.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

જુનિયર ક્લાર્ક વર્ગ -૩ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા 29 જાન્યુઆરી 2023 ને રવિવારના રોજ સવારે 11 થી 12 કલાક દરમિયાન યોજવામાં આવશે. આ કારણોસર ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી વર્ગ -૩ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની તારીખ પણ બદલવામાં આવશે. જે માટેની જાહેરાત હવે પછી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવશે.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read National News : Click Here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here