4 ઇલેકિટે્રક મોટર જપ્ત , કુલ રૂ.19,250ની વસુલાત કરાઇ

4 ઇલેકિટે્રક મોટર જપ્ત , કુલ રૂ.19,250ની વસુલાત કરાઇ
4 ઇલેકિટે્રક મોટર જપ્ત , કુલ રૂ.19,250ની વસુલાત કરાઇ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીના નળમાં ઇલેક્ટ્રિક  મોટર મૂકતા કે અન્ય કોઈ અનઅધિકૃત રીતે ડાયરેકટ  પમ્પીંગ કરતા લોકો સામે પગલા લેવા તેમજ શહેરમાં પીવાના પાણીમાં અન્ય સોર્સમાથી ભળતું ગંદુ પાણી કે ઓછા ફોર્સથી નળમાં પાણી આવવાની ફરિયાદોના નિકાલ અર્થે સ્થળ ચકાસણીની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં તા. 10/5 ના રોજ શહેરમાં 1214 ઘરોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

જેમાં ડાયરેક્ટ પમ્પીંગ કરતા કુલ 13 કિસ્સાઓ મળેલ હતા. 1 આસામીઓને નોટીસ અને 4 આસામીઓની ઇલેક્ટ્રિક મોટર જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ડાયરેક્ટ પમ્પીંગ અને ફળિયા ધોવા બાબતે રૂ. 19,250 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવામાં આવી હતી. પાણી ચકાસણી ઝુંબેશ દરમ્યાન જો કોઇ આસામી ડાયરેક્ટ પમ્પીંગ કરતા માલુમ પડે તેવા કિસ્સાઓમાં રૂ. 2000 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવા જે-તે આસામીઓને નોટીસ ઇસ્યુ કરી મુદ્દત આપવામાં આવે છે તેમજ જો કોઇ આસામી ફળિયા ધોતા માલુમ પડે તો તેમની પાસેથી રૂ. 250 નો દંડ વસુલ કરવામાં આવે છે.

Read About Weather here

સેન્ટ્રલ ઝોનના વિવિધ વોર્ડના વિસ્તારોમાં ચકાસણી દરમ્યાન 8 આસામીઓ ડાયરેકટ પમ્પિંગ કરતા મળેલ હતા. કુલ 04 ઇલેક્ટ્રિક મોટર જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને 1 આસામીને નોટીસ આપવામાં આવી હતી તેમજ રૂ. 9,000 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવામાં આવી હતી.ઈસ્ટ ઝોનના વિવિધ વોર્ડના વિસ્તારોમાં ચકાસણી દરમ્યાન 3 આસામીઓ ડાયરેકટ પમ્પિંગ કરતા મળેલ હતા. તેમજ રૂ. 6,250 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવામાં આવી હતી.વેસ્ટ ઝોનના વિવિધ વોર્ડના વિસ્તારોમાં ચકાસણી દરમ્યાન 2 આસામીઓ ડાયરેકટ પમ્પિંગ કરતા મળેલ હતા તેમજ રૂ. 4,000 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવામાં આવી હતી.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read National News : Click Here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here