રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા

રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા
રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા

રાજયના પોલીસ વડા આશિષ ભાટીયાએ નિમણૂંકનો ઓર્ડર આપ્યો

રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા.

Read About Weather here

રાજકોટ:રાજયમાં સીધી ભરતીથી પાસ થયેલા 92 તાલીમાર્થી પીઆઇને પોસ્ટીંગ અપાયા છે. રાજયના પોલીસ વડા આશિષ ભાટીયાએ નિમણુંકનો ઓર્ડર આપ્યો : રાજકોટ શહેર પોલીસમાં સુરેન્દ્રનગરમાં તાલીમ મેળવી રહેલા જીજ્ઞેશ દેસાઇ, જૂનાગઢમાં તાલીમ મેળવી રહેલા મહેન્દ્રસિંહ ઝણકાર અને ખેડામાં તાલીમ પૂર્ણ કરનાર ભાર્ગવકુમાર ઝણકાટને પોસ્ટીંગ અપાયું છે.(11)

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read National News : Click Here

Read Saurashtra Kranti E-Paper here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read About Weather here