ડાયરેકટ પમ્પીંગ કરતા 10 લોકો પકડાયા: 4 મોટર જપ્ત: 8,750 દંડ

ડાયરેકટ પમ્પીંગ કરતા 10 લોકો પકડાયા: 4 મોટર જપ્ત: 8,750 દંડ
ડાયરેકટ પમ્પીંગ કરતા 10 લોકો પકડાયા: 4 મોટર જપ્ત: 8,750 દંડ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીના નળમાં ઇલેક્ટ્રિક મોટર મૂકતા કે અન્ય કોઈ અનઅધિકૃત રીતે ડાયરેકટ પમ્પીંગ કરતા લોકો સામે પગલાં લેવા તેમજ શહેરમાં પીવાના પાણીમાં અન્ય સોર્સમાથી ભળતું ગંદુ પાણી કે ઓછા ફોર્સથી નળમાં પાણી આવવાની ફરિયાદોના નિકાલ અર્થે સ્થળ ચકાસણીની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ગઈકાલના રોજ 1176 ઘરોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં ડાયરેક્ટ પમ્પીંગ કરતા કુલ 10 કિસ્સાઓ મળેલ હતા.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

4 આસામીઓને નોટીસ અને 4 આસામીઓની ઇલેક્ટ્રિક મોટર જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ડાયરેક્ટ પમ્પીંગ અને ફળિયા ધોવા બાબતે રૂ. 8,750 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવામાં આવી હતી. પાણી ચકાસણી ઝુંબેશ દરમ્યાન જો કોઇ આસામી ડાયરેક્ટ પમ્પીંગ કરતા માલુમ પડે તેવા કિસ્સાઓમાં રૂ. 2000 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવા જે-તે આસામીઓને નોટીસ ઇસ્યુ કરી મુદ્દત આપવામાં આવે છે તેમજ જો કોઇ આસામી ફળિયા ધોતા માલુમ પડે તો તેમની પાસેથી રૂ. 250 નો દંડ વસુલ કરવામાં આવે છે.

Read About Weather here

સેન્ટ્રલ ઝોનના વિવિધ વોર્ડના વિસ્તારોમાં ચકાસણી દરમ્યાન 4 આસામીઓ ડાયરેકટ પમ્પીંગ કરતા મળેલ હતા. કુલ 3 ઇલેક્ટ્રિક મોટર જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને 1 આસામીને નોટીસ આપવામાં આવી હતી તેમજ રૂ. 2,750 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવામાં આવી હતી.ઈસ્ટ ઝોનના વિવિધ વોર્ડના વિસ્તારોમાં ચકાસણી દરમ્યાન 1 આસામીઓ ડાયરેકટ પમ્પીંગ કરતા મળેલ હતા અને 1 આસામીઓને નોટીસ આપવામાં આવી હતી તેમજ રૂ.2,000 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવામાં આવી હતી. વેસ્ટ ઝોનના વિવિધ વોર્ડના વિસ્તારોમાં ચકાસણી દરમ્યાન 5 આસામીઓ ડાયરેકટ પમ્પીંગ કરતા મળેલ હતા કુલ 1 ઇલેક્ટ્રિક મોટર જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને 2 આસામીઓને નોટીસ આપવામાં આવી હતી તેમજ રૂ. 4,000 ની પેનલ્ટી વસુલ કરવામાં આવી હતી. તેમ યાદીમાં જણાવ્યું છે.(13.16)

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read National News : Click Here

Read Saurashtra Kranti E-Paper here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read About Weather here