ખેલરત્ન પુરસ્કાર માટે 12 રમતવિરોની યાદી જાહેર…!

ખેલરત્ન પુરસ્કાર માટે 12 રમતવિરોની યાદી જાહેર…!
ખેલરત્ન પુરસ્કાર માટે 12 રમતવિરોની યાદી જાહેર…!

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

ખેલરત્ન પુરસ્કાર માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ૧૨ રમતવિરોની યાદી જાહેર કરાઈ છે ઓલમ્પીકમા ભારતને ગોલ્ડ અપાવનાર નીરજ ચોપરા ખેલ રત્ન પુરસ્કારથી સન્માનિત થશે

Read About Weather here

ખેલરત્ન પુરસ્કાર માટે 12 રમતવિરોની યાદી જાહેર…! પુરસ્કાર

Read Saurashtra Kranti E-Paper : Click Here

Read National News : Click Here

Read Local News / Articles : Saurashtra , Gujarat

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read About Weather here