રાત્રી કર્ફ્યુંનાં નિયંત્રણ અંગે પોલીસ કમિશ્નરનું જાહેરનામું

રાત્રી કર્ફ્યુંનાં નિયંત્રણ અંગે પોલીસ કમિશ્નરનું જાહેરનામું
રાત્રી કર્ફ્યુંનાં નિયંત્રણ અંગે પોલીસ કમિશ્નરનું જાહેરનામું

સહેરમાં પોલીસ કમિશનરે નિયંત્રણની સમયમર્યાદા તથા છૂટછાટનાં વધારો કરવા અંગે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું

Subscribe Saurashtra Kranti here

Read About Weather here