રાજકોટ પોલીસ કમિશનરની બદલી

રાજકોટ પોલીસ કમિશનરની બદલી
રાજકોટ પોલીસ કમિશનરની બદલી
બહુ ગાજેલા તોડ કાંડ બાદ રાજકોટ પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલની બદલી કરાઈ છે. તેઓને જુનાગઢ એસ.આર.પી. ટ્રેનિંગ સેન્ટરના ડી આઈજી તરીકે જવાબદારી સોંપાઈ છે.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

બહુ ગાજેલા તોડ કાંડ બાદ રાજકોટ પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલની બદલી: જુનાગઢ એસ.આર.પી. ટ્રેનિંગ સેન્ટરના ડી આઈજી તરીકે જવાબદારી સોંપાઈબહુ ગાજેલા તોડ કાંડ બાદ રાજકોટ પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલની બદલી: જુનાગઢ એસ.આર.પી. ટ્રેનિંગ સેન્ટરના ડી આઈજી તરીકે

જવાબદારી સોંપાઈબહુ ગાજેલા તોડ કાંડ બાદ રાજકોટ પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલની બદલી: જુનાગઢ એસ.આર.પી. ટ્રેનિંગ સેન્ટરના ડી આઈજી તરીકે જવાબદારી સોંપાઈ હવે જ્યારે ઈન્ચાર્જ પોલીસ કમિશનર તરીકે JCP ખુર્શીદ અહેમદને ચાર્જ અપાયો છે.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read National News : Click Here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here