11 મિલકતો સીલ, 22 મિલકતોને ટાંચ જપ્તી નોટિસ, રૂ.16.63 લાખ રીકવરી

11 મિલકતો સીલ, 22 મિલકતોને ટાંચ જપ્તી નોટિસ, રૂ.16.63 લાખ રીકવરી
11 મિલકતો સીલ, 22 મિલકતોને ટાંચ જપ્તી નોટિસ, રૂ.16.63 લાખ રીકવરી
મ્યુનિસિપલ કમિશનર આનંદ પટેલની સુચના અનુસાર વેરા વસુલાત શાખા દ્વારા વર્ષ 2023-24 ની  રીકવરી ઝુંબેશ અંતર્ગત 11 – મિલ્કતો સીલ, 22 – મિલ્કતોને ટાંચ જપ્તી નોટીસ અને રૂા. 16.63 લાખ રીકવરી.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

વોર્ડ નં-6 માં માંડા ડુંગર 3-યુનિટની નોટીસ સામે રીકવરી રૂ.45,767, રણછોડ નગરમાં 2-યુનિટને નોટીસ આપેલ.વોર્ડ નં-7 માં ભક્તિ નગર એરીયામા 1-યુનિટને નોટીસ સામે રીકવરી રૂ.1.38 લાખ, ઉદ્યોગ નગર 4-યુનિટને નોટીસ સામે રીકવરી રૂ.42,153. વોર્ડ નં-12 માં વાવડી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયામા 1-યુનિટના બાકી માંગણા સામે સીલની કાર્યવાહી કરતા રીકવરી રૂ.63,640,ગોંડલ રોડ ઉપર 1-યુનિટને બાકી માંગણા સામે સીલની કાર્યવાહિ કરતા રીકવરી રૂ.48,502, ગોંડલ રોડ ઉપર 1-યુનિટને નોટીસ સામે રીકવરી રૂ.22,800, 80 ફીટ રોડ ઉપર 1-યુનિટને નોટીસ સામે રીકવરી રૂ.23,320, પુનિત નગર ઉપર 1-યુનિટને નોટીસ સામે રીકવરી રૂ.23,000, મવડી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયામા 1-યુનિટના બાકી માંગણા સામે સીલની કાર્યવાહી કરતા રીકવરી રૂ.1.41 લાખ. વોર્ડ નં-13 માં ન્યુખોડિયાર મેઇન  રોડ પર આવેલ 1-યુનિટના બાકી માંગણા સામે સીલની કાર્યવાહી કરતા રીકવરી રૂ.1.11 લાખ,ન્યુ ખોડિયાર મેઇન  રોડ પર આવેલ 1-યુનિટના બાકી માંગણા સામે સીલની કાર્યવાહી કરતા રીકવરી રૂ.1.17 લાખ,મવડી મેઈન રોડ ઉપર 1-યુનિટને બાકી માંગણા સામે સીલની કાર્યવાહિ કરતા રીકવરી રૂ.51,950, વોર્ડ નં-14 માં  કેનાલ રોડ ઉપર 3-યુનિટને નોટીસ આપેલ. વોર્ડ નં-15 માં સ્ક્રેપ બજારમાં 6-યુનિટને નોટીસ આપેલ.

Read National News : Click Here

વોર્ડ નં-18 માં ગોંડલ રોડ ઉપર 3-યુનિટને બાકી માંગણા સામે સીલની કાર્યવાહિ કરતા રીકવરી રૂ.2.57 લાખ, બોલબાલા રોડ ઉપર 1-યુનિટને બાકી માંગણા સામે સીલની કાર્યવાહિ કરતા રીકવરી રૂ.98740, કોઠારીયા રોડ ઉપર 1-યુનિટને બાકી માંગણા સામે સીલની કાર્યવાહિ કરતા રીકવરી રૂ.1.72 લાખ , કુલ 3,53,674 મિલ્કત ધારકોએ 277.57 કરોડ વેરો ભરેલ.આ કામગીરી મેનેજરશ્રી વત્સલ પટેલ, સિદ્ધાર્થ પંડયા, નિરજ વ્યાસ તથા તમામ વોર્ડ ઓફીસર, તમામ વોર્ડ ટેક્ષ ઇન્સપેક્ટરઓ દ્વારા આસી.કમિશ્નર સમીર ધડુક તથા વી.એમ.પ્રજાપતિ ના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી. હાલ સીલીંગ અને રીકવરીની કામગીરી ચાલુ છે.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read National News : Click Here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here