લુણાવાડા તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ભોજા-૩ બેઠક પર પત્નીએ જીત મેળવી

14

ગુજરાતમાં જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત સહિત નગર પાલિકાઓના પરિણામો જાહેર થઈ રહૃાાં છે. ત્યારે જીતેલા ઉમેદવારો પોતાના સમર્થકો અને કાર્યકરો સાથે ઉજવણી કરી રહૃાાં છે. આ ઉજવણીમાં મહિસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા તાલુકા પંચાયતની ભોજા-૩ બેઠક પર એક રસપ્રદ બાબત જોવા મળી છે. લુણાવાડાની સાયન્સ કોલેજમાં મતગણતરી કેન્દ્ર પરથી જીતેલા ઉમેદવારો ઉજવણી માટે બહાર આવી રહૃાાં હતાં.

આ ઉમેદવારોમાં ભાજપના ઉમેદવાર ભાવનાબેન પટેલ પણ હતાં. જેઓ ભોજા-૩ બેઠક પરથી તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી જીત્યાં છે. અહીં રસપ્રદ બાબત એ હતી કે જીત ભાવના બેનની થઈ હતી અને વિજય સરઘસ તેમના પતિ યોગેશ પટેલનું નીકળ્યું હતું. ભોજા-૩ બેઠક પર ભાજપના ઉમેદૃવાર ભાવનાબેન પટેલ ચૂંટણી જીતી ગયાં હતાં. તેની જાણ થતાં જ તેમના સમર્થકો અને કાર્યકરોએ ઉજવણી શરુ કરી દીધી હતી.

આ સમયે ગણતરી સ્થળ પર ભાવનાબેનના પતિ યોગેશભાઈ અને તેમના ટેકેદારો હાજર હતાં. જેવી ભાવના બેનના વિજયની જાહેરાત થઈ કે તરત જ તેમના પતિને ટેકેદારો અને સમર્થકોએ ખભે બેસાડીને કોલેજથી લઈને છઁસ્ઝ્ર સુધી ઢોલ સાથે વિજય રસઘસ કાઢ્યું હતું. આ જોઈને એવું લાગતું હતું કે જાણે યોગેશભાઈ જાતે ચૂંટણી જીતી ગયાં છે.