મોરબી જિલ્લાના ૩૫ પોલીસકર્મીઓને પ્રમોશન, પોલીસ બેડામાં ખુશીનો માહોલ

55

મોરબી જિલ્લા પોલીસવડા એસ. આર. ઓડેદરા દ્વારા જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા ૩૫ પોલીસકર્મીઓને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. આથી, વર્ષ ૨૦૨૦ના અંતિમ દિવસોમાં નવા વર્ષની ભેટ મળતા પોલીસ બેડામાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે.

આ અંગે પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર મોરબી જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા ૧૦ હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલને હથિયારી હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. જેમાં અનિલભાઈ લાભશંકર મહેતા, રાજેશભાઈ રામજીભાઈ પઢીયાર, લાભુભાઈ હમીરભાઈ બાલાસરા, ભીખુભાઈ દાનાભાઈ વાળા, જયેન્દ્રિંસહ ઈન્દૃુભા ઝાલા, ભરતભાઈ ધરમશીભાઈ રાઠોડ, દિનેશભાઈ ખેંગારભાઈ ધ્રાંગા, સહદેવિંસહ નિરૂભા જાડેજા, યોગીરાજિંસહ રાજેન્દ્રિંસહ જાડેજા અને માવજીભાઈ સુખાભાઈ ચાવડાને પ્રમોશન અપાયું છે.

આ ઉપરાંત, ૧૪ બિનહથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલને બિનહથિયારી હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં અંબાપ્રાતાપિંસહ પ્રવીણિંસહ જાડેજા, રમેશભાઈ ચંદુલ મૈયડ, રઘુવીરસિંહ મહેન્દ્રિંસહ પરમાર, મહેશકુમાર જાદવજીભાઈ કહાગરા, પ્રદીપિંસહ ધીરૂભા ઝાલા, મેરૂભાઈ લાલજીભાઈ રોજાસરા, પૃથ્વીરાજિંસહ ભાવુભા જાડેજા, પૃથ્વીરાજિંસહ દશરથિંસહ જાડેજા, રણજીતિંસહ ઉમેદસંગ રોહડીયા, ધર્મેન્દ્રકુમાર અંબારામભાઈ વાઘડીયા, ભોજરાજિંસહ હરદેવિંસહ ઝાલા, અશ્ર્વિનકુમાર મનસુખભાઈ ઝાપડીયા, જયેશભાઈ સોમાભાઈ વાઘેલા અને રણજીતભાઈ મગનભાઈ મઠીયાને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા છે.

વધુમાં ૧૧ હથિયારી હેડ કોન્સ્ટેબલને એએસઆઈ તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં જયદેવિંસહ ખોડુભા ઝાલા, પ્રકાશભાઈ રતાભાઈ આહીર, કમલેશભાઈ મનજીભાઈ અઘારા, ધર્મેન્દ્રિંસહ ભરતિંસહ જાડેજા, જીતેશકુમાર નાનજીભાઈ રાઠોડ, મહેશભાઈ મોહનભાઈ ચાવડા, હિતેશકુમાર નાગજીભાઈ મકવાણા, રસિકલાલ હીરજીભાઈ ચાવડા, સંજયકુમાર ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, રજનીકાંતભાઈ ધનજીભાઈ કૈલા અને કૌશિકભાઈ દેવજીભાઈ મારવાણીયાને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા છે.