રસ્તા પર નડતરરૂપ 28 રેંકડી – કેબીન જપ્ત

રસ્તા પર નડતરરૂપ 28 રેંકડી - કેબીન જપ્ત
રસ્તા પર નડતરરૂપ 28 રેંકડી - કેબીન જપ્ત
મહાનગરપાલિકાની દબાણ હટાવ શાખા દ્વારા તારીખ.15/12 થી તારીખ.18/12 દરમ્યાન   શહેરમાં જુદી જુદી જગ્યાએ જાહેર માર્ગો પર દબાણ રૂપ એવા રેકડી-કેબીન અન્ય ચીજવસ્તુઓ, શાકભાજી-ફળો જપ્તી તેમજ પશુઓને આપવામાં આવતું લીલું, બોર્ડ-બેનરો વગેરે જપ્ત કરવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

આનંદ બંગલા ચોક પાસે, મવડી મેઈન રોડ, હરીહર ચોક, રામાપિર ચોકડી, નાના મૌવા, એસ્ટ્રોન નાલા પાસે, જીવરાજ પાર્ક, યુનિ.રોડ પંચાયત ચોક, એસ.કે.ચોક, પુષ્કરધામ મેઈન રોડ, ધરાર માર્કેટ પાસેથી રસ્તા પર નડતર રૂપ 28 રેકડી/કેબીન જપ્ત કરવામાં આવી હતી.લક્ષ્મિનગર નાલા પાસે, આનંદ બંગલા, ગુરુપ્રસાદ ચોક., મવડી મેઈન રોડ, હરિહર ચોક, રેલ્વે જંકશન રોડ, રૈયા રોડ, અમિન માર્ગ, સાધુવાસવાણી રોડ, જીવરાજ પાર્ક, રામાપીર ચોકડી પરથી જુદીજુદી અન્ય 65 પરચુરણ ચીજ વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવેલ.પુષ્કરધામ મેઈન રોડ, લક્ષ્મિનગર નાલા પાસે, રામાપીર ચોકડી, પંચાયત ચોક, ચંદ્રેશનગર, જીવરાજ પાર્ક, આજીડેમ, રેલ્વે જંકશન રોડ, જ્યુબેલી પાસેથી 584 કિલો શાકભાજી/ફળ જપ્ત કરવામાં આવેલ.ઢેબર રોડ, કોઠારીયા રોડ, અમૂલ સર્કલ, યુનિ.રોડ, સંતકબીર રોડ, પેડક રોડ પાસેથી 46 બોર્ડ-બેનર જપ્ત કરેલા છે. 

Read National News : Click Here         

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Read National News : Click Here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here