ખાદી વેંચાણમાં KVICએ સર્જ્યો રેકોર્ડઃ ૧.૫૦ લાખ કરોડનું ટર્નઓવરઃ ૧૦ વર્ષમાં ઉત્‍પાદનમાં ૩૧૫% વધારો થયો…

ખાદી વેંચાણમાં KVICએ સર્જ્યો રેકોર્ડઃ ૧.૫૦ લાખ કરોડનું ટર્નઓવરઃ ૧૦ વર્ષમાં ઉત્‍પાદનમાં ૩૧૫% વધારો થયો...
ખાદી વેંચાણમાં KVICએ સર્જ્યો રેકોર્ડઃ ૧.૫૦ લાખ કરોડનું ટર્નઓવરઃ ૧૦ વર્ષમાં ઉત્‍પાદનમાં ૩૧૫% વધારો થયો...

પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્‍વ હેઠળ, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ આયોગ (KVIC), ભારત સરકારના સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્‍યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલયે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં ઉત્‍પાદન, વેચાણ અને નવી રોજગાર સર્જનમાં નવો રેકોર્ડ બનાવ્‍યો છે. KVICના અધ્‍યક્ષ મનોજ કુમારે નવી દિલ્‍હી ખાતેની તેમની ઓફિસમાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે કામચલાઉ આંકડાઓ જાહેર કર્યા. અગાઉના તમામ આંકડાઓને પાછળ છોડીને, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ ની સરખામણીમાં વેચાણમાં ૩૯૯.૬૯ ટકા (આશરે ૪૦૦%), ઉત્‍પાદનમાં ૩૧૪.૭૯ ટકા (અંદાજે ૩૧૫%) વધારો અને નવી રોજગારી સર્જનમાં ૮૦.૯૬ ટકા (અંદાજે ૮૧%) વધારો થયો છે. તમને જણાવી દઈએ કે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ની સરખામણીમાં વેચાણમાં ૩૩૨.૧૪%, ઉત્‍પાદનમાં ૨૬૭.૫૨% અને નવી રોજગાર સર્જનમાં ૬૯.૭૫%નો વધારો થયો છે.

ખાદી વેંચાણમાં KVICએ સર્જ્યો રેકોર્ડઃ ૧.૫૦ લાખ કરોડનું ટર્નઓવરઃ ૧૦ વર્ષમાં ઉત્‍પાદનમાં ૩૧૫% વધારો થયો… ખાદી

KVICના આ ઉત્‍કૃષ્ટ પ્રદર્શને વર્ષ ૨૦૪૭ સુધીમાં ‘વિકસિત ભારત’ના ઠરાવને સાકાર કરવામાં અને ભારતને વિશ્વની ત્રીજી અર્થવ્‍યવસ્‍થા બનાવવામાં મોટો ફાળો આપ્‍યો છે. સ્‍વતંત્ર ભારતના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત KVIC ઉત્‍પાદનોનું વેચાણ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં રૂ. ૧.૫૫ લાખ કરોડને વટાવી ગયું છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે વેચાણનો આંકડો ૧.૩૪ લાખ કરોડ રૂપિયા હતો. ‘મોદી સરકાર’ના છેલ્લા ૧૦ નાણાકીય વર્ષોમાં, ગ્રામીણ વિસ્‍તારોમાં કારીગરો દ્વારા બનાવવામાં આવેલી સ્‍વદેશી ખાદી અને ગ્રામ્‍ય ઉદ્યોગ ઉત્‍પાદનોનું વેચાણ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં રૂ. ૩૧૧૫૪.૨૦ કરોડ હતું, જયારે નાણાકીય વર્ષમાં તે વધીને રૂ. ૧૫૫૬૭૩.૧૨ કરોડ થશે.

ખાદી વેંચાણમાં KVICએ સર્જ્યો રેકોર્ડઃ ૧.૫૦ લાખ કરોડનું ટર્નઓવરઃ ૧૦ વર્ષમાં ઉત્‍પાદનમાં ૩૧૫% વધારો થયો… ખાદી

KVICના ચેરમેન મનોજ કુમારે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિનો શ્રેય પૂજય બાપુની પ્રેરણા, વડાપ્રધાન નરેન્‍દ્ર મોદીની ગેરંટી અને દેશના અંતરિયાળ ગામડાઓમાં કામ કરતા કરોડો કારીગરોની અથાક મહેનતને આપ્‍યો છે. એક નિવેદનમાં, તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્‍દ્ર મોદીની ‘બ્રાન્‍ડ શક્‍તિ’એ ખાદી ઉત્‍પાદનોમાં લોકોનો વિશ્વાસ વધાર્યો છે. ખાદી યુવાનો માટે ફેશનનું ‘નવું સ્‍ટેટસ સિમ્‍બોલ’ બની ગયું છે. ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગના ઉત્‍પાદનોની માંગ બજારમાં ઝડપથી વધી રહી છે, જેનું પરિણામ ઉત્‍પાદન, વેચાણ અને રોજગારીના આંકડામાં દેખાય છે.

ખાદી વેંચાણમાં KVICએ સર્જ્યો રેકોર્ડઃ ૧.૫૦ લાખ કરોડનું ટર્નઓવરઃ ૧૦ વર્ષમાં ઉત્‍પાદનમાં ૩૧૫% વધારો થયો… ખાદી

જયારે ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ ઉત્‍પાદનોનું ઉત્‍પાદન નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં રૂ. ૨૬,૧૦૯.૦૮ કરોડ હતું, તે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં ૩૧૪.૭૯ ટકા વધીને રૂ. ૧૦૮૨૯૭.૬૮ કરોડ થયું હતું, જયારે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં ઉત્‍પાદન રૂ. ૯૫૯૫૬.૬૭ કરોડ છે.

છેલ્લા ૧૦ નાણાકીય વર્ષોમાં, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ ઉત્‍પાદનોએ દર વર્ષે વેચાણની દ્રષ્ટિએ નવા રેકોર્ડ બનાવ્‍યા છે. જયારે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં વેચાણ રૂ. ૩૧૧૫૪.૨૦ કરોડ હતું, જેમાં ૩૯૯.૬૯ ટકાની અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ સાથે તે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં રૂ. ૧,૫૫,૬૭૩.૧૨ કરોડ સુધી પહોંચી ગયું હતું, જે અત્‍યાર સુધીનું સૌથી વધુ વેચાણ છે.

ખાદી વેંચાણમાં KVICએ સર્જ્યો રેકોર્ડઃ ૧.૫૦ લાખ કરોડનું ટર્નઓવરઃ ૧૦ વર્ષમાં ઉત્‍પાદનમાં ૩૧૫% વધારો થયો… ખાદી

છેલ્લા ૧૦ નાણાકીય વર્ષોમાં ખાદીના કપડાંની માંગ પણ ઝડપથી વધી છે. જયારે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં તેનું વેચાણ માત્ર રૂ. ૧૦૮૧.૦૪ કરોડ હતું, તે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં ૫૦૦.૯૦ ટકાના વધારા સાથે રૂ. ૬૪૯૬ કરોડે પહોંચ્‍યું હતું.

ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ આયોગનો મુખ્‍ય ઉદ્દેશ્‍ય ગ્રામીણ વિસ્‍તારોમાં રોજગારીની મહત્તમ તકો પૂરી પાડવાનો છે. આ ક્ષેત્રમાં પણ KVIC એ છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં રેકોર્ડ બનાવ્‍યા છે.

ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ ભવન, નવી દિલ્‍હીના વ્‍યવસાયમાં પણ છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. જયારે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં અહીંનું ટર્નઓવર રૂ. ૫૧.૧૩ કરોડ હતું, તે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં ૮૭.૨૩ ટકા વધીને રૂ. ૯૫.૭૪ કરોડે પહોંચ્‍યું છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં ખાદી-ગ્રામોદ્યોગ ભવન નવી દિલ્‍હીનું ટર્નઓવર ૮૩.૧૩ કરોડ રૂપિયા હતું.

Visit Saurashtra Kranti E-paper here

Read National News : Click Here

Read latest news here

Visit Saurashtra Kranti Homepage here